Zarząd Związku składa się z 11 osób. W obecnej kadencji 2017-2021 są to:

Prezydium Zarządu

 • Piotr Piotrowski - Przewodniczący
 • Tomasz Mądry - Z-ca Przewodniczącego
 • Kinga Grzegorzek-Skórnóg - Skarbnik
 • Sławomir Wiśniewski - Z-ca Skarbnika

 

Członkowie Zarządu:

 • Mariusz Jędrycha
 • Adrian Kwiecień
 • Marcin Kosiński
 • Arkadiusz Wróbel
 • Tomasz Karłowski
 • Marcin Lewandowski
 • Artur Dubik