23 września 2017-go roku w ciężkich bólach powołaliśmy do życia

Związek Zawodowy Informatyków ZUS.  

Nikt z nas wcześniej tego nie robił.

Nikt z nas nie chciał tego robić - oczekiwaliśmy, że nasz pracodawca da nam wykonywać nasze obowiązki

a w zamian otrzyma naszą wiedzę, pracę i zaangażowanie.

Nie raz i nie dwa spotykaliśmy się z traktowaniem niezrozumiałym, niesprawiedliwym i nieakceptowalnym.

Wiele znieśliśmy lecz przyciśnięto nas do ściany. Jak pozostali pracownicy Zakładu nie otrzymaliśmy "gwarantowanych" Układem Zbiorowym podwyżek, nie raz i nie dwa zmieniano nam warunki pracy bez żadnej konsultacji.

Czarę goryczy przechylił skrajnie niesprawiedliwy podział podwyżek w lipcu ubiegłego roku.

Jednak chcemy przede wszystkim podkreślić, że nie zależy nam na konfliktach w pionie IT a dialogu,

wspólnym budowaniu przyszłości i wypracowywaniu najlepszych rozwiązań.  

                                                                                                                    Komitet Założycielski

 

 

 

Celem związku jest ochrona praw, godności i interesów osób wymienionych w §3 statutu, w tym warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, a w szczególności zabezpieczenie:
a) polityki racjonalnego zatrudnienia oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
b) godziwego wynagrodzenia za prace i innych świadczeń,
c) bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
d) świadczeń socjalnych,
e) prawa do wypoczynku,
f) ochrony zdrowia,
g) przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pracowników.
h) umożliwienie członkom związku podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
i) pogłębienie wiedzy i szkolenia członków związku